Anketa

Evidencija za bazu podataka
Evidencija članova
Anketa je napravljena kako bi se jednostavno prikupili osnovni podaci o našim članovima. Informacije će se isključivo koristiti za potrebe AK "Sloboda Tehnograd" i u druge svrhe se neće koristiti.

Ime*

Prezime*

Spol*

Godina rođenja (DD.MM.GGGG.)*

Jedinstveni matični broj (JMB)*

Godina prve registracije u klubu*

Takmičarska kategorija*

Email*

Broj telefona*

Da li ste uradili sistematski pregled za 2022. godinu*

Rezultati
Molimo da unesete vaše najbolje rezultate u disciplinama, ukoliko niste trčali ostavite prazno polje ipređite na drugo pitanje. Ukoliko je rezultat istrčan na treningu, pored rezultata stavite (tr)

Navedi 3 discipline koje najviše voliš*

60 metara

100 metara

150 metara

200 metara

300 metara

400 metara

600 metara

800 metara

1500 metara

3000 metara

3000 stipl

5000 metara

10000 metara

21k

42k

Skok u dalj

Skok u vis

Troskok

Bacanje kugle (navesti kilažu kugle koja se bacala)

Bacanje diska (navesti kilažu diska koji se bacao)

Bacanje koplja (navesti kilažu koplja koje se bacalo)

Bacanje kladiva (navesti kilažu kladiva koja se bacalo)

100 metara sa preponama (unijeti visinu prepona i razmak između njih)

110 metara sa preponama (unijeti visinu prepona i razmak između njih)

400 metara sa preponama (unijeti visinu prepona)