Upriličen program Nauka i sport

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport  danas je upriličen jednosatni program sa temom Nauka i…

Saradnja sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport

Dana 04.02.2021. godine izvršili smo testiranje naših sportista u saradnji sa kolegama sa Fakulteta za tjelesni…