Članovi

Rusmir Malkočević
sprint i prepone
FBIG
Hajrudin Vejzović
sprint i skokovi
FBIG
Edhem Vikalo
sprint
FBIG
Bakir Musić
sprint i skokovi
Alija Džinić
sprint i skokovi
Enes Džinić
sprint i skokovi
Bakir Baković
sprint i skokovi
Rijad Muratović
sprint
Amer Bećirović
srednje pruge
Ena Bećirović
srednje pruge
Nikola Pavljašević
srednje pruge
Ajna Nezirovac
sprint i skokovi
Amna Musić
sprint i skokovi
Adi Nurkanović
srednje pruge
Omar Džanić
sprint i skokovi
Benjamin Mijatović
sprint
Ema Mešković
sprint
Elma Hasanbašić
srednje pruge
Nudžejma Vrabac
srednje pruge
Rijad Hasanbašić
srednje pruge
Nejla Kamerić
hodanje