Atletska škola

Pridruži nam se i ti

Vježbanje čuva i unapređuje zdravlje, utječe na tjelesni razvoj, razvoj osobina i vještina kod djeteta, te na usvajanje motoričkih znanja i dostignuća.

Zašto upisati dijete na atletiku?

Atletika spada u grupu bazičnih sportova, a po svojoj strukturi pokreta spada u grupu cikličnog i acikličnog tipa aktivnosti. Atletska škola je uvod u atletski sport, a samim tim i u svaki drugi sport jer je atletska škola fundament. Koncept atletske škole je prilagođen dječijim potrebama u cilju da djeci bude što interesantnije i da se kroz igru, takmičenje i sve druge zabavne oblike, dijete maksimalno unaprijedi i postigne što bolji efekat. Plan i program atletske škole je sačinjen tako da obuhvata sve atletske discipline koje su ujedno i prirodne kretnje čovjeka, a to su hodanje, trčanje, skokovi i bacanja. Operacionalizacijom ovog plana i programa djeca će proći kroz sve atletske discipline i time će biti obogaćena sa svim osnovnim i donekle specifičnim kretnjama svake atletske discipline.Nakon atletske škole, djeca će imati mogućnost da nastave svoje usavršavanje u atletskim disciplinama, za koje iskažu potencijal i želju, kroz atletski specifični trening. Ovim planom, programom, raznolikošću atletskih vježbi, mogućnošću doziranja opterećenja, i prilagođenim trenažnim procesom za djecu, atletska škola predstavlja trenažno sredstvo za razvoj svih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika sa mogućnošću dalje specijalizacije i izgradnje u profesionalnog atletičara/ku ili nekog drugog sportaša.