Raspis za Prvenstvo BiH u dvorani za seniore/ke, juniore/ke i mlađe juniore/ke

Mjesto: SARAJEVO, Dvorana Zetra, ZENICA, Stadion Kamberovića polje,
Organizatori: AK „SARAJEVO“ Sarajevo i AK “ZENICA” Zenica
Datum i vrijeme:

  • Subota 06.02. u 13:00 sati u Sarajevu (60m i 60m pr, skok uvis, kugla)
  • Nedjelja 07.02. u 12:00 u Zenici (skok udalj i troskok)

Rok za prijavu: Srijeda 03. 02. 2021. godine do 24:00 sati

  • Na Pojedinačnom prvenstvu BiH u dvorani za sve uzrasne kategorije pravo nastupa imaju atletičari / ke u skladu sa odredbama o pravu nastupa i ograničenjima iz tačaka 3. i 4. Opštih
    pravila Pravila i propozicija organizovanju i provođenju prvenstvenih takmičenja / natjecanja ASBiH.
  • Kategorije i discipline

Mlađi juniori (2004. i 2005.): 60m, 60m pr (do 1. prepone 13.72m, visina 91,4cm, između prepona 9.14m, od zadnje prepone do cilja 9,72m, 5 prepona), dalj, troskok, skok uvis, kugla
Mlađe juniorke (2004. i 2005.): 60m, 60m pr (do 1. prepone 13m, visina 76,2cm, između prepona 8.50m, od zadnje prepone do cilja 13,00m, 5 prepona), dalj, troskok, skok uvis, kugla
Juniori (2002. i 2003.): 60m, 60m prepone (do 1. prepone 13,72m, visina 100cm, između prepona 9,14m, od zadnje prepone do cilja 9,72m, 5 prepona), dalj, troskok, skok uvis, kugla
Juniorke (2002. I 2003.): 60m, 60m prepone (do 1. prepone 13m, visina 84cm, između prepona 8,50m, od zadnje prepone do cilja 13m, 5 prepona), dalj, troskok, skok uvis, kugla
Seniori (2001. i stariji): 60m, 60m prepone (do 1. prepone 13,72m, visina 106,7cm, između prepona 9,14m, od zadnje prepone do cilja 9,72m, 5 prepona), dalj, troskok, skok uvis, kugla
Seniorke (2001. i starije): 60m, 60m prepone (do 1. prepone 13m, visina 84cm, između prepona 8,50m, od zadnje prepone do cilja 13m, 5 prepona), dalj, troskok, skok uvis, kugla

Dvoransko prvenstvo BiH održaće se u dva dana, s tim da će se prvog dana održati takmičenja u u trkačkim discuplinama (60m, 60m pr), skoku uvis i bacanju kugle, a drugog dana u skoku u dalj i troskoku. Takmičari/ke u skoku udalj, troskoku i bacanju kugle imaju pravo na tri (3) pokušaja, a osam (8) do tada najuspješnijih stiču pravo na još tri (3) pokušaja. Ukoliko je prijavljeno osam (8) ili manje takmičara svi imaju pravo na šest pokušaja. Redosljed skakanje, odnosno bacanja će biti u skladu sa pravilima IAAF (World Athletics).

Satnicu će, nakon prijema prijava, odrediti delegat ASBiH, koji će biti naknadno određen, u dogovoru sa organizatorom. Tehnički sastanak se neće održati, a vođe timova se obavezuju da u pojedinačnim konaktima sa delegatom ASBiH, predoče takmičarske knjižice i ljekarska uvjerenja za svoje članove. Na skakalištu u Zenici biće dozvoljeno prisustvo samo jednog trenera ili službene osobe iz svakog kluba. Vođe timova mogu platiti startninu i podići startne brojeve, te prijaviti eventualna otkazivanja u zadnji čas izazvana višom silom, u službenim prostorijama AK Zenica, odnosno u prostoriji koju odredi AK Sarajevo u Dvorani Zetra, pojedinačno, uz prethodni dogovor sa organizatortima. Startnina za ovo takmičenje, u skladu sa odredbom «Pravila i propozicija organizovanja i provođenja prvenstvenih takmičenja/natjecanja ASBiH», iznosi 5 KM po prijavljenom startnom mjestu.

Nagrade: pobjednici u pojednim disciplinama osvajaju naslov “Prvak BiH u dvorani za 2021. godinu”, a prva tri takmičara/ke dobijaju medalje ASBiH.

VAŽNE NAPOMENE
S obzirom na još uvijek aktuelno stanje pandemije korona virusa, od svih učesnika takmičenja, sportista, trenera i službenih osoba se očekuje maksimalno poštivanje preporučenih mjera, kako nadležnIh kriznih štabova Ze –Do Kantona, Kantona Sarajevo i Federacije BiH, tako i Svjetske Atletike. Od svih učesnika se traži da obave zdravstvenu kontrolu prije dolaska na takmičenje, koja bi isključila sve potencijalne učesnike sa povišenom teperaturom i respiratornim i drugim zdravstvenim problemima. Za sve učesnike je obavezno nošenje maske i držanje tzv. socijalne distance od 2m, kao i korištenje dezinfikcionih sredstava. Ovo važi i za sportiste, izuzev u vrijeme zagrijavanja i takmičenja na stazi, odnosno na skakalištu ili bacalištu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *