Saradnja sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport

Dana 04.02.2021. godine izvršili smo testiranje naših sportista u saradnji sa kolegama sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Učešće je uzelo 11 naših takmičara i to

Rusmir Malkočević, kandidat za OI u Tokiju, Edhem Vikalo državni juniorski dvoranski prvak, Omar Džanić, Adi Nurkanović, Benjamin Mijatović, Nahla Kamerić, Ema Mešković, Ema Halilović, Imran Babajić, Bakir Musić, Kerim Halilović i Kemal Buljubašić. Testiranje su vršili profesori sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport doc. dr. Sanjin Hodžić, doc. dr. Fuad Babajić, prof. dr. Edin Užičanin, doc. dr Jasmin Bilalić, doc. dr. Tarik Huremović.

Predmet testiranja bili su startna brzina, eksplozivnost, reakcija, skočnost te izdržaj u skokovima čime bi dobili sliku o tome koliko naši atletičari imaju prostora za napredak kao i korekcija biomehaničkih pokreta prilikom izvođenja disciplina. 

Dogovorena je saradnja između Atletskog kluba “Sloboda-Tehnograd” Tuzla i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, kako bi u uz naučni pristup došli do vrhunskih rezultata te će u narednom periodu biti postpisan memorandum o istoj. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *